Advertese

Discount Club

Šta je DISCOUNT CLUB?

"DISCOUNT CLUB" je sistem koji povezuje firme davaoce popusta sa članovima kluba koji imaju pravo da koriste ove popuste.

Prijava za davaoce popusta sistema DISCOUNT CLUB

KOJI INTERES IMAJU POTROŠAČI DA POSTANU ČLANOVI SISTEMA "DISCOUNT CLUB"?

  • Svaki član sistema "DISCOUNT CLUB" dobija člansku kartu sa svojim podacima uz koju može koristiti popuste u svim firmama koje se nalaze u registru davalaca popusta sistema "DISCOUNT CLUB".
  • Lista davalaca popusta sistema "DISCOUNT CLUB" biće dnevno ažurirana i dostupna na našem sajtu.
  • Svakodnevnim korišćenjem popusta u prodavnicama, restoranima, servisima, frizerskim salonima i drugim radnjama članovi ovog sistema mogu ostvariti značajne uštede na mesečnom i godišnjem nivou.

KOJI INTERES IMAJU FIRME DA POSTANU DAVAOCI POPUSTA U SISTEMU ""DISCOUNT CLUB"?


Svaki davalac popusta u sistemu "DISCOUNT CLUB" dobija trostruku besplatnu reklamu:
- nalaziće se na listi registra davalaca popusta sistema "DISCOUNT CLUB", koji će se svakodnevno ažurirati i biti dostupan potrošačima na našem sajtu,
- nalaziće se na fejsbuk reklamnoj stranici za odgovarajuću delatnost,
- imaće mogućnost da dobije besplatnu reklamu putem smenjujućih oglasa na sajtovima drugih firmi.

 Šta je potrebno da bi neka firma postala davalac popusta u sistemu DISCOUNT CLUB?

Svaka firma može besplatno postati davalac popusta u sistemu DISCOUNT CLUB. Potrebno je i dovoljno da odobri popust za članove sistema DISCOUNT CLUB u iznosu koji sama odredi. Kao oznaku da je davalac popusta u sistemu DISCOUNT CLUB firma dobija nalepnicu sa natpisom DISCOUNT CLUB CERTIFIED, kao i isti takav znak na svom web sajtu, ukoliko ga ima.

 

Copyright © 2014 - 2022 advertease.rs